Journal of Software 연건학보
 

Archive
2018
1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12
2017
1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12
2016
1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12
2015
1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12
2014
1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12
2013
1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12
2012
1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12
2011
1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12
2010
1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12
2009
1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12
2008
1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12
2007
1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12
2006
1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12
2005
1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12
2004
1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12
2003
1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12
2002
1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12
2001
1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12
2000
1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12
1999
1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12
1998
1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11

Table of Content ·  2018 (No.12)

 1. 一类可分离SAT问题的O(1.890n)精确算法 黄金贵王胜春HUANG Jin-GuiWANG Sheng-Chun
 2. 大整数乘法Sch(o)nhage-Strassen算法的多核并行化研究 赵玉文刘芳芳蒋丽娟杨超ZHAO Yu-WenLIU Fang-FangJIANG Li-JuanYANG Chao
 3. SLA感知的事务型组合服务容错方法 张俊娜王尚广孙其博杨放春ZHANG Jun-NaWANG Shang-GuangSUN Qi-BoYANG Fang-Chun
 4. 可重构安全系统建模与配置生成方法研究 肖玮陈性元杜学绘李海玉陈宇涵XIAO WeiCHEN Xing-YuanDU Xue-HuiLI Hai-YuCHEN Yu-Han
 5. 众测中的工作者选择方法研究 崔强王俊杰谢淼王青CUI QiangWANG Jun-JieXIE MiaoWANG Qing
 6. 覆盖表生成的禁忌搜索算法 王燕聂长海钮鑫涛吴化尧徐家喜WANG YanNIE Chang-HaiNIU Xin-TaoWU Hua-YaoXU Jia-Xi
 7. 基于PCTBTA任务模型的用户界面开发方法 李娟妮华庆一吴昊陈锐苏荟周筠LI Juan-NiHUA Qing-YiWU HaoCHEN RuiSU HuiZHOU Yun
 8. 一种时效感知的动态加权Web服务QoS监控方法 何志鹏张鹏程江艳吉顺慧李雯睿HE Zhi-PengZHANG Peng-ChengJIANG YanJI Shun-HuiLI Wen-Rui
 9. 极小碰集求解中候选解极小性判定方法 刘思光欧阳丹彤张立明LIU Si-GuangOUYANG Dan-TongZHANG Li-Ming
 10. 基于信任机制下概率矩阵分解的用户评分预测 杜东舫徐童鲁亚男管楚刘淇陈恩红DU Dong-FangXU TongLU Ya-NanGUAN ChuLIU QiCHEN En-Hong
 11. 基于随机kNN图的批量边删除聚类算法 雷小锋陈皎毛善君谢昆青LEI Xiao-FengCHEN JiaoMAO Shan-JunXIE Kun-Qing
 12. 基于切空间判别学习的流形降维算法 王锐吴小俊WANG RuiWU Xiao-Jun
 13. 一种带稀疏间隙约束的并行模式匹配算法 周开来陈红熊子绎李翠平孙辉ZHOU Kai-LaiCHEN HongXIONG Zi-YiLI Cui-PingSUN Hui
 14. 基于模糊身份的直接匿名漫游认证协议 周彦伟杨波王鑫ZHOU Yan-WeiYANG BoWANG Xin
 15. 一种保序加密域数据库认证水印算法 项世军何嘉勇XIANG Shi-JunHE Jia-Yong
 16. 基于突变平衡态理论的BGP-LDoS攻击检测方法 苗甫张连成郭毅王禹王振兴MIAO FuZHANG Lian-ChengGUO YiWANG YuWANG Zhen-Xing
 17. 无线可充电传感器网络中能量饥饿避免的移动充电 朱金奇冯勇孙华志刘明张兆年ZHU Jin-QiFENG YongSUN Hua-ZhiLIU MingZHANG Zhao-Nian
 18. 高鲁棒性低延迟的路由协议 兰轩宇陈晓江徐丹彭瑶房鼎益LAN Xuan-YuCHEN Xiao-JiangXU DanPENG YaoFANG Ding-Yi
 19. LFA算法的一种高效实现方法 耿海军施新刚王之梁尹霞尹少平GENG Hai-JunSHI Xin-GangWANG Zhi-LiangYIN XiaYIN Shao-Ping
 20. 面向国产申威26010众核处理器的SpMV实现与优化 刘芳芳杨超袁欣辉吴长茂敖玉龙LIU Fang-FangYANG ChaoYUAN Xin-HuiWU Chang-MaoAO Yu-Long
 21. 《软件学报》投稿指南

Previous:2018-11